ההטבה: מנוי לאפליקציית סלקום TV ל–3 חודשים

 • לקבלת ההטבה יש למלא פרטים בקישור הבא: http://www.hye.co.il/page/buy-get-2019
 • פרטיך יועברו לחברת סלקום, שתשלח לך הודעת מסרון לנייד עם שם משתמש וסיסמה
 • עם קבלת המסרון ניתן לממש מיד את ההטבה ע"י הזנת שם המשתמש והסיסמה באפליקציית סלקום TV בטלוויזיה
 • המבצע תקף באספקה ישירות לבית הלקוח בלבד
 •  מימוש הטבת סלקום תהיה כפוף לאמור להלן ובתוקף מיום קבלת המסרון מסלקום ובו שם משתמש וסיסמא ועד לשלושה חודשים מיום זה
 • המכירה ללקוחות פרטיים בלבד
 • אין אפשרות זיכוי, החזר, שינוי או החלפה בגין ההטבה
 • ההטבה איננה חלה עבור מנויי סלקום עכשוויים
 • מימוש ההטבה יהיה רק על שמך ואינה ניתנת להעברה
 • קבוצת ח.י. שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או חוסר הגינות ו/או בניגוד לדרך שנקבעה בתקנון
 • המבצע בתוקף עד תאריך 30/4/19 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי
 • ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל
 • ניתן לעיין בתקנון המבצע המלא באתר קבוצת ח.י. www.hye.co.il