ניתן לבטל את עסקת רכישת שובר לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, בתוך 14 ימים ממועד רכישת השובר, ובלבד שמועד הביטול נעשה יותר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
יובהר ששובר שנרכש במהלך 7 ימים שאינם ימי מנוחה או פחות קודם למועד שבו אמור השירות להינתן - לא ניתן לביטול ואת/ה תחויב/י במלוא מחיר השובר.
ביטול עסקת רכישת שובר יגרור ניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום השובר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
האמור לעיל, הנו תמצית בלבד ואינו מחליף את יתר תנאי סעיף 24 לתנאי השימוש החלים בעניין זה.