ָהמבצע בתוקף למוצרים המסומנים בתווית בלבד. המבצע בתוקף עד ליום 29.9.2020 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבינהם.