פרטי קמפיין 'שנה טובה פלוס' 2020:
 
  • הקמפיין בתוקף בין התאריכים 27.8-15.9.2020, למוצרים המסומנים בתגית הקמפיין.
  • בכפוף לתנאים ולתאריכים המפורטים לגבי כל עסקה כפי שמפורסם באתר GROO.
  • תנאי העסקאות והמחירים עשויים להשתנות מעת לעת. GROO רשאית לעדכן, לשנות ולבטל את העסקאות המוצעות באתר, מבצעים ותנאי העסקאות המוצעות באתר בכל עת.
  • בית העסק המספק את השירות ו/או המוצר אחראי בלעדי לאיכות, טיב, טיפול ואספקת המוצר ו/או השירות אשר ניתנים על ידו.
  • התמונות והדוגמאות להמחשה בלבד.
  • ייתכנו עיכובים בזמני המשלוח בשל משבר הקורונה.
  • לאתר שמורה הזכות לשנות את תקופת המבצעים, ובכלל האמור, להאריך את משך איזה מהמבצעים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.