בשל הוראות הממשלה ומשרד הבריאות, בימי סגר/ הגבלות תנועה ארציות/מקומיות, אופציית האיסוף עצמי לא תהא בתוקף.