להורדת פסק הדין בנוגע להסדר פשרה בעניין שוברים שלא מומשו לחצו כאן
להורדת בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין שוברים שלא מומשו לחצו כאן